Меню
Запазете час за консултация
Моля попълнете, за да се свържем с Вас и да уточним времето и начина на Вашата консултация Ви.
Код на организация *
Име и фамилия *
Пол *
Възраст *
Телефон *
Email *
Населено място *
Защо се свързвате с Kabinet.bg? Опишете накратко какво Ви тревожи *
Предпочитан начин за провеждане на консултациите *
Предпочитан език за провеждане на консултацията *
Посочете кой ден е удобен за Вас? *
Видео консултации се провеждат всеки делничен ден от 8:00 до 20:00 часа.
Посочете кой час е удобен за Вас? *
Видео консултации се провеждат всеки делничен ден от 8:00 до 20:00 часа.
Имате ли предишен опит с психотерапия или консултации?
Има ли нещо друго, което е важно да знаем?
Изпращайки заявката за консултация, Вие се съгласявате с Общите условия и Политиката ни за поверителност.

Политика за поверителност

Въведение

Моля прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси относно личната информация и данните, които събираме чрез private.kabinet.bg, както и целите, за които можем да ги използваме или предоставяме.

За нас поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични данни е важна. Ангажираме се да осигурим адекватна защита на личните данни, които ни предоставяте. Използвайки private.kabinet.bg, Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с настоящата Политиката за поверителност.

Интернет платформата private.kabinet.bg (Платформата) е създадена и управлявана от Кабинет ООД. Платформата осигурява възможност на потребители да получат психо-социална подкрепа и психотерапия от опитни консултанти (психотерапевти; психотерапевти в обучение, работещи под супервизия; и социални работници) чрез различни форми на онлайн консултации, даване на информация, разговори и психотерапия. За да предостави тези услуги, Кабинет ООД събира лични данни и информация през различните канали на Платформата. Събраните лични данни и информация се пазят отговорно и законосъобразно, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз през 2018 г.

Каква информация събираме за Вас?

Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез каналите за достъп до услугите на Платформата. За да използвате услугите на Платформата е възможно да се наложи да предоставите всички или част от следните данни:

 • име, презиме, фамилия
 • имейл адрес / Skype адрес
 • личен телефонен номер
 • имена и телефонен номер на Ваш близък, който да потърсим в случай на нужда
 • дата и година на раждане
 • гражданство
 • държава

С предоставяне на горната информация, Вие изрично се съгласявате със събирането и обработката и за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност.

Всяка друга лична информация, свързана с повода да ни потърсите, както и тази, споделяна с Консултант при използване на услугите на Платформата, се счита за строго конфиденциална и до нея има достъп само и единствено Консултантът, пред когото тази информация е разкрита. Този тип информация се предоставя на Консултанта по преценка на потребителя само и единствено по време на тяхното общуване. Тя не се записва и не се предоставя на трети страни по никакъв повод.

Данни за ползването

Платформата събира и информация за това как се осъществява достъпът и ползването на Услугите („Данни за ползването“). Такива данни за ползването могат да включват информация, като напр. адрес на Интернет протокола на Вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, предоставени услуги, час и дата на предоставяне, продължителност на сесиите, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Данни за проследяване и „бисквитки“

Платформата използва „бисквитки“ и подобни технологии за проследяване на дейностите във връзка с предоставяните услуги, както и осигуряване на определена информация. „Бисквитките“ представляват файлове, съдържащи данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. „Бисквитките“ се изпращат до Вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на Вашето устройство.

Примери за „бисквитки“, които използваме:
 • „Бисквитки“ за сесия. Използваме ги, за да управляваме нашите Услуги.
 • „Бисквитки“ за сигурност. Използваме ги за целите на сигурността.

Как събираме Вашите лични данни и информация?

 • Когато се свържете с нас чрез един или повече от комуникационните канали на Платформата: телефон, имейл, чат, виртуални стаи за срещи.
 • Когато ползвате някоя от нашите интерактивни услуги в реално време: виртуални стаи за срещи (индивидуално или в група), чат.
 • Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие относно естеството и начините за предоставяне на нашите Услуги;
 • Когато отговаряте на наши запитвания чрез Платформата в процеса на обработка на Ваши заявления за участие в наши дейности;
 • Във връзка с разследване на дейности, представляващи закононарушение или нарушение на правилата за използване на Платформата;
 • Във връзка с всяка дейност на Платформата, при която съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Как използваме Вашите лични данни и информация?

В отговор на Вашите запитвания;
 • За регистрация при заявено от Вас желание за ползване на нашите услуги;
 • За оптимизиране или подобряване на нашите програми, услуги и дейности;
 • За проучвания и развитие на нашата дейност;
 • За да Ви информираме за промени в политиките ни;
 • За управление на нашата организация, включително за счетоводни и отчетни цели.
 • За Разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни.

Ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които сте направили достъпни за БОГАГП чрез Платформата, в съответствие с всички законови изисквания, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и процедурите по отчетност на БОГАГП пред трети страни.

Прехвърляне на лични данни

Вашите лични данни се събират, съхраняват, обработват, оповестяват и унищожават в съответствие с приложимото законодателство на ЕС, Общите условия на Платформата и настоящата Политика за поверителност. Прехвърлянето на данни извън Европейското икономическо пространство се извършва единствено в случай, че са предприети всички необходими мерки за защита на данните, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

Разкриване на Вашата лична информация

Кабинет ООД се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности и със защитата на личните данни и информация на всички потребители на Платформата. Кабинет ООД не предоставя достъп до или използване на предоставените лични данни и информация безвъзмездно или срещу възнаграждение.

Вие давате съгласието си Вашите лични данни да бъдат предоставяни на определени трети страни, в това число:

 • Партньори, доставчици и подизпълнители на Кабинет ООД за целите на изпълнение на сключен договор, по който Кабинет ООД е страна във връзка със създаването и управляването на Платформата;
 • Доставчици на услуги, които ни подпомагат в подобряването и оптимизирането на нашата дейност.

Тези трети страни са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни, събрани от Кабинет ООД чрез Платформата. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Къде съхраняваме и как защитаваме Вашите лични данни и информация?

Платформата е разработена и използва G Suite на Google и върху Tilda. Кабинет ООД е запозната с и следва Наръчника на G-Suite за защита на данните (2.6 МБ, PDF). Кабинет ООДсе ангажира да пази отговорно поверителността на предоставената лична информация. Ние предприемаме всички разумни мерки, за да гарантираме оптимална защита на Вашите лични данни, съобразно настоящата Политика за поверителност. Ние имаме строги процедури за защита, които прилагаме при съхранението и предоставянето на Вашите лични данни, за да предотвратим неоторизиран достъп и в изпълнение на предписанията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Вие изрично се съгласявате с нашите информационни практики, включително със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност. Вие се съгласявате, че законите, другите нормативни актове и стандарти на държавата, в която се съхраняват и обработват Вашите лични данни и информация, могат да бъдат различни от тези на държавата, в която се намирате.

За съжаление, предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ние правим всичко възможно, за да защитим Вашата лична информация и данни, не можем да гарантираме сигурността на информацията, която Вие подавате чрез Платформата. Всяко изпращане на информация е на Ваш риск. Ние прилагаме строги процедури и защитни мерки, за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашата лична информация и данни.

Вашите права

Вие имате право по всяко време да получите достъп до информацията, съхранявана за Вас. Ако желаете да осъществите такъв достъп, моля пишете на private@kabinet.bg със заглавие „Заявка за достъп“.

Как използваме Вашите лични данни и информация?

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за поверителност, оплаквания по отношение на използването на Вашата информация и данни от Кабинет ООД, ако искате да промените предоставената от Вас информация, или ако смятате, че Кабинет ООДима невярна, неактуална или непълна информация за Вас, моля изпратете имейл на private@kabinet.bg.

Данни за връзка с Комисията за защита на личните данни

kzld@cpdp.bg, 02 915 35 19, бул. проф. Цветан Лазаров 2, 1592 София

Партньори

Екипът ни е свързан с Българското общество за групова анализа и групови процеси (БОГАГП) – като образователна традиция, стандарти на обучение практикуване и професионални етични норми. БОГАГП е българска неправителствена организация работеща в обществена полза, която развива идеи, практики и образователни инициативи в областта на психотерапията.

Работи в партньорство с Университет „Зигмунд Фройд“ във Виена (SFU – Vienna). Нашият екип прилага и популяризира стандартите за професионална компетентност в съответствие със стандартите и етиката на Българското общество за групова анализа и групови процеси (БОГАГП), Българската асоциация по психотерапия (БАП) и Европейската асоциация за психотерапия (EAP).
© 2021 Всички права запазени за Kabinet.bg ∙ Общи условияПолитика за поверителност
Този сайт използва бисквитки. С влизането си в онлайн платформата private.kabinet.bg на Кабинет ООД Вие се съгласявате с Общите условия и Политика за поверителност.
Close